Vi heter Laila og Håkon og har levd sammen i snart 20 år hvor vi har hatt Shar-Peier
i 9 år og har da noe erfaring. Rasen synes vi bare er så spennende og flott- men og allsidig.

Vi bor på et en liten gård ved sjø og skog hvor våre hunder har et godt liv. I tillegg til
å ha mye tumleplass går vi også mye turer og trener en del med hundene i
hundeklubber og annet. En aktiv hund er en lykkelig mener vi. Hunder og valper
lever løse med oss i og rundt huset og er med på reiser og ferier i inn og utland. En
del av familien.

Vi mener at de hundene og linjene vi har valgt å avle på er det rette.. Sunde, flott
gemytt og lang levetid - som vitner om noe opprinnelig og ekte som urhunden
Shar-Pei skal være. Vår lille kennel ønsker ikke å selge mange valper – men få som
vi følger opp så godt vi faktisk kan!

Ustillinger er vi på inne mellom men ikke hele tiden. Der er det mye hyggelig og
lærerikt både i og utenfor rasen.

Vi pleier noen ganger om sommeren å samle en god del venner med Shar-Peier hos
oss eller i nærheten hvor hundene kan leke og vi kan hygge oss med dem og
utveksle erfaringer.

De som velger å kjøpe hund hos oss tilbyr vi oss å dele dette med - da vi ønsker
felles glede med disse flotte hundene.

For kontakt skriv en på e-post til: laila.baek@c2i.net gjerne med hva du lurer på og
eventuelt hvordan og når vi kan nå deg. Så tar vi snarlig kontakt!

Med hilsen

Laila og Håkon